Nastavenie poštového klienta Microsoft Outlook 2016

Pridanie (nastavenie) e-mailového konta v poštovom klientovi Microsoft Outlook 2016 (prípadne aj niektoré staršie verzie) vykonáte v hornom menu “SÚBOR” –> “INFORMÁCIE” –> “NASTAVENIE KONT – NASTAVENIE KONT “.

Kliknite na ” NASTAVENIE KONT” a vyberte možnosť Nové. Vypíšte požadované údaje.

a kliknite na Ďalej. Outlook si sám načíta nastavenia z našich serverov.

Následne len kliknete na Dokončiť. Oulook si pošle testovaciu správu. Ak ju uvidíte v prijatej pošte máte to nakonfigurované správne.

Nastavenie poštového klienta pre Windows 10

Operačný systém Windows 10 obsahuje poštového (e-mailového) klienta pod názvom POŠTA . Nachádza sa v ponuke „štart“ — „Všetky aplikácie“.

Po spustení programu sa Vám ako prvé otvorí uvítacie okno, kde kliknite na ZAČAŤ:

V ďalšom okne kliknite na PRIDAŤ KONTO:

Zvoľte možnosť ĎALŠIE KONTO – POP, IMAP :

V nasledujúcom kroku napíšte názov Vašej e-mailovej adresy, ktorú idete konfigurovať a vyplňte k nej prislúchajúce heslo.

Pokračujte kliknutím na tlačidlo PRIHLÁSIŤ SA.

V ďalšom okne si zvoľte, či sa jedná o typ konta IMAP (ponecháva e-mailové správy na serveri) alebo POP3 (sťahuje e-mailové správy do lokálneho počítača).

Podrobnejší popis IMAP a POP3 nájdete na:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol

https://sk.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol

Nastavenia pre IMAP

Nastavenia pre POP3

Po vyplnení požadovaných údajov kliknite na tlačidlo PRIHLÁSIŤ SA a Vaše konto máte úspešne nakonfigurované.

Nastavenie poštového klienta Mozilla Thunderbird

Pridanie (nastavenie) e-mailového konta v Mozilla Thunderbird vykonáte v menu NÁSTROJE (ak sa Vám v klientovi dané menu nezobrazuje, stlačte ľavé tlačidlo klávesnice ALT ):

V novo otvorenom okne zadajte PRIDAŤ POŠTOVÝ ÚČET.

V ďalšom okne si zvoľte, či sa jedná o typ konta IMAP (ponecháva e-mailové správy na serveri) alebo POP3 (sťahuje e-mailové správy do lokálneho počítača).

Nastavenia pre IMAP

Následne budete vyzvaný na potvrdenie bezpečnostnej výnimky. Kliknite na POTVRDIŤ.

Nastavenia pre POP3

Pri POP3 konte sa štandardne po prijatí e-mailu daný e-mail zo servera odstráni (zmaže sa). Avšak v klientovi si je možné nastaviť, či sa majú e-maily zo servera odstrániť, prípadne za akých podmienok:

Tipy pre Mozilla Thunderbird nájdete tu:

https://www.mozilla.sk/tipy-a-navody/

https://support.mozilla.org/sk/products/thunderbird

Veľkosť e-mailovej správy

Maximálna veľkosť prijatého alebo odoslaného e-mailu vrátane všetkých príloh je 20 MB.

Email používa staré kódovanie base64. Takto kódovaný email zaberá približne o 33% viac miesta  ako príloha ktorú tam prikladáte. Ak teda aj v maily nie je žiadna iná príloha a priložíte tam 10 MB mail tak mail bude mať reálnu veľkosť pri prenose cez internet: 13,30 MB.

Nedoručený e-mail

Bol Vám poslaný e-mail a neprišiel?
Posielali ste niekomu e-mail a nebol mu doručený?
V prípade, že sa vyskytne niektorá z vyššie uvedených situácií, pošlite nám prosím nasledujúce informácie:

Z akej mail adresy bol e-mail odoslaný
Na akú mail adresu bol e-mail odoslaný
Presný dátum a aspoň približný čas, kedy bol e-mail poslaný

Na základe týchto informácií preveríme logy z našich mailových serverov a budeme Vám môcť poskytnúť bližšie informácie, čo sa s e-mailom stalo (v prípade, že bol doručený na náš server).

Opatrenie obmedzujúce rozosielanie spamu

Veľa spamu je rozosielaného z počítačov napadnutých počítačovým vírusom alebo červom. Vírus nebo červ často na počítači otvára tzv. zadné vrátka (backdoor), ktoré umožňujú útočníkovi počítač ovládať na diaľku a zneužiť ho napríklad pre rozosielanie spamu. Robot aj databáza adries môže byť na napadnutom počítači dočasne, rozosielanie nemusí prebiehať neustále. Obranou proti distribuovanému rozosielaniu je klasická antivírová ochrana. Pre správcov siete je dôležité, aby vedel napadnutý počítač lokalizovať a izolovať v čo najkratšom čase. SMTP server musí byť konfigurovaný tak, aby nepreberal maily, ktoré prichádzajú bez identifikácie a preto je na našich serveroch povinná autentifikácia aj pri posielaní mailov cez SMTP server (menom a heslom).

Blacklist

(je používaný aj na našich serveroch)

Blacklist rozhoduje, či mail je nebo nie je spam, podľa IP adresy, z ktorej mail prišiel na cieľový SMTP server. Blacklisty obsahujú IP adresy, z ktorých bolo zaznamenané rozosielanie spamu, bývajú zverejňované najčastejšie pomocou systému DNS. Výskyt adresy v blackliste môže má za následok priame odmietnutie (neprevzatie) mailu ešte behom SMTP spojenia, alebo môže byť informácia z blacklistu použitá ako dodatočná informácia pri následnej filtrácii podľa obsahu.

Greylist

(je používaný na našich serveroch)

Greylist rozhoduje podľa IP adresy a emailovej adresy odosielateľa a adresáta, ale robí to dynamicky. SMTP server, ktorý prevádzkuje greylisting, udržuje databázu, kde pre trojicu (IP adresa, odosielateľ príjemca) je uvedené, či mail s týmito atribútmi má byť doručený alebo má byť doručenie dočasne zamietnuté. Prvý mail je odmietnutý a je zaznamenaný čas, kedy k tomu došlo. Počas istej doby(typicky niekoľko minút) sú maily s týmito atribútmi zamietané, po uplynutí tejto doby sú naopak doručované bez zdržania. Po ďalšej dobe (typicky niekoľko málo týždňov) je záznam z databáze zmazaný, takže ďalší mail bude znova oneskorený.

Využíva sa tu fakt, že protokol SMTP rozlišuje chyby trvalé, ktorých číselný kód začína číslicou 5 a chyby dočasnej s kódom začínajúcim číslicou 4. V prípade dočasnej chyby má odosielajúci SMTP server mail uložiť do fronty a pokúsiť sa odoslanie opakovať (typicky o niekoľko desiatok minút). Robot rozosielajúci spam však často chyby neošetruje a druhý pokus nespraví. Tiež je možné, že než sa zopakuje druhý pokus odosielateľova IP adresa je už zaznamenaná a zverejnená na blackliste a tým pádom mail už nebude doručený vôbec.

Whitelist

(je používaný na našich serveroch)

Je presný opak, pokiaľ máte záujem dostávať maily z nejakej domény a ich IP adresa je často na zozname spamerov, pridáte si doménu do white listu (napr gmail.com, yahoo.com atď.). Mail z tejto domény Vám bude potom doručený vždy, nebude sa brať zreteľ na to či má príznaky spamu.

Domény si môžete pridávať do blacklistu a whitelistu v control paneli v časti Ochrana e-mailov.

Filtrácia podľa obsahu mailu

Automatické rozpoznávanie nemôže z princípu fungovať dokonale, pretože názor, či konkrétny mail je spam je individuálny. Preto filtrovanie podľa obsahu dáva použiteľné výsledky a veľmi sa používa. Existujú dve základné metódy, niektoré antispamové programy (napr. SpamAssassin) ich kombinujú. Filtrácia podľa obsahu ale nefunguje korektne ak spamer pošle mail ako obrázok. Implementovali sme na server aj rozoznávanie textu z obrázku (OCR) ale pokiaľ je text rôznofarebný a písmo nerovnomerné OCR nemusí fungovať korektne.

Filtre založené na pravidlách

Filtre založené na pravidlách vyhľadávajú v mailoch rysy, ktoré sú pre spam typické. Ide jednak o niektoré slová (napr. viagra) a slovné spojenia, potom sú vyhľadávané chyby pre spam typické. Príkladom je napríklad dátum odoslania v budúcnosti, nedovolené znaky v hlavičke, chybne označený MIME-typ správy atď. Za každý rozpoznaný rys je mailu pridelené bodové hodnotenie, body sa spravidla spočítajú a pokiaľ súčet presiahne hranicu ktorá bola nastavená, je mail pokladaný za spam. Rozpoznávané rysy sú definované podľa pravidiel, ktoré je potrebné pravidelne aktualizovať a prispôsobovať praktikám spamerov. K vytváraniu a údržbe súboru pravidiel je potrebné mať znalosti.

Ako zistím či IP adresa ktorú používam nie je blokovaná antispam spoločnosťou ?

Zistite si svoju IP adresu.

Potom si pozrite či IP adresa nie je blokovaná cez adresu www.dnsstuff.com/tools/ip4r.ch?ip= Pokiaľ je Vaša IP adresa blokovaná, konkrétny riadok antispam spoločnosti bude červený.

IP ochrana + GeoIP

Z bezpečnostných dôvodov je na SMTP servery nasadená ochrana podľa GeoIP. Pri nadviazaní SMTP spojenie sa kontroluje, z akej krajiny je IP adresa, z ktorej spojenie prichádza. Spameri odosielajú spamy v drvivej väčšine zo zahraničných IP adries. Vďaka ochrane pomocou GeoIP je odfiltrované veľké množstvo pokusov, kedy sa skúšajú pripojiť spameri.

Odosielanie z nasledujúcich krajín je povolené pre všetky domény:
PL – Poľsko
CZ – Česká republika
SK – Slovensko
AT – Rakúsko
HU – Maďarsko

Ak odosielate email z inej krajiny, zobrazí sa Vám chybové hlásenie. V tom prípade kontaktujte našu zákaznickú podporu, ktorá povolí SMTP spojenie z požadovanej krajiny.

Môže sa stať, že ak vycestujete do cudziny, prestane fungovať odosielanie emailov, aj keď je odosielanie z danej krajiny povolené. Príčinou môže byť blokovanie komunikácie na porte 25 zo strany tamojšieho poskytovateľa internetového pripojenia. V tom prípade doporučejeme pre odchádzajúci SMTP server použiť port 587, alebo port 465 spolu so zabezpečeným spojením SSL.

SPF záznamy

Pre zlepšenie doručiteľnosti a dôveryhodnosti vašej domény pri odosielaní emailov nastavujeme pre všetky domény tzv. SPF záznam. Tento záznam nesie informácie o emailových serveroch, ktoré sú oprávnené odosielať emailové správy v mene vašej domény.

SPF záznam je vlastne TXT záznam v DNS zóne, ktorý obsahuje informácie o tom, ktoré servery sú oprávnené odosielať emaily z danej domény. To znamená, že ak spamer pošle vo vašom mene tisíce spamov, tak servery obsahujúce ‚spf policy checker‘ budú hneď vedieť, že adresa odosielateľa je podvrhnutá a pravdepodobne sa jedná o SPAM.

Ak má server prijímateľa zapnutú SPF kontrolu, mail z iného servera, ako je definovaný v SPF zázname sa odosielateľovi vráti ako zamietnutý serverom prijímateľa s chybovou hláškou o nedoručení:
„550 Message rejected because SPF check failed​“

Podporované porty a ďalšie nastavenia emailových klientov:

Šifrované spojenie (s použitím SSL)
Server prichádzajúcej pošty závisí od servera, na ktorom prevádzkujeme Vašu doménu, kontaktujte nás
Podporované porty 995 (POP3S), 993 (IMAPS)
Server odchádzajúcej pošty závisí od servera, na ktorom prevádzkujeme Vašu doménu, kontaktujte nás
Podporované porty 465 (SMTPS) – server vyžaduje overenie
Nezabezpečené spojenie (bez SSL)
(Neodporúčame používať)
Server prichádzajúcej pošty závisí od servera, na ktorom prevádzkujeme Vašu doménu, kontaktujte nás
Podporované porty 110 (POP3), 143 (IMAP)
Server odchádzajúcej pošty závisí od servera, na ktorom prevádzkujeme Vašu doménu, kontaktujte nás
Podporované porty 25 (SMTP) – server vyžaduje overenie