Registrácia domén

Ak chcete svoje služby alebo produkty prezentovať na internete, je veľmi dôležité mať kvalitnú webovú prezentáciu. Tvorba dobrej prezentácie začína výberom názvu stránky. Tým je práve doména. Doménu si zvoľte na základe názvu svojej firmy, služby alebo produktov ktoré ponúkate.

Registrácia .sk domén

Používateľom slovenskej domény môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má doručovaniu adresu (adresu na listinné doručovanie komunikácie) v niektorom z členských štátov Európskej únie. SK-NIC zaeviduje Používateľ a na základe jeho žiadosti podanej prostredníctvom zvoleného Registrátora, ktorý sa týmto stane Autorizovaným registrátorom kontaktných údajov tohto Používateľa.
Používateľ sa úspešnou registráciou Domény stáva jej Držiteľom, čím mu vzniká obmedzené, prenositeľné, obnoviteľné a výhradné právo na využívanie Domény počas registračného obdobia, ak nie je v Pravidlách SK-NIC uvedené inak.

SK-NIC, a.s.  je spoločnosť poverená správou internetovej domény najvyššej úrovne .sk. Viac informácií získate na jej web stránke.

Registrácia domény u nás Vám zabezpečí

  • výhodné ceny .sk, .cz, .com, .eu ale aj ďalších viac ako 70 doménových koncoviek
  • plne automatizovanú správu DNS záznamov

Máte záujem zaregistrovať si doménu? Vyplňte krátky formulár:

"*" označuje povinné polia

Vaše meno*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.